Zamówienia publiczne

KANCELARIA POSIADA ZNACZĄCE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE Z DORADZTWA ZARÓWNO ZAMAWIAJĄCYM, JAK I WYKONAWCOM.

 

Oferujemy obsługę procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

Działając w imieniu Zamawiającego uczestniczymy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego poprzez:
- weryfikację projektów dokumentacji przetargowej w tym SIWZ,
-konsultowanie przebiegu postępowania i przygotowanie projektów rozstrzygnięć na etapie zapytań do SIWZ, badania i oceny ofert, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej,
- uczestniczymy w postępowaniu odwoławczym i reprezentujemy Zamawiającego na posiedzeniu i rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Oferujemy również przygotowanie lub weryfikację obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych procedur (regulaminów) udzielania zamówień publicznych.

Działając w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego świadczymy pomoc prawną:
- w zakresie weryfikacji SIWZ pod kątem naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- przygotowujemy projekty zapytań do treści SIWZ,
- przygotowujemy odwołania i skargi do sądu,
- uczestniczymy w postępowaniu odwoławczym,
- reprezentujemy Wykonawcę na posiedzeniu i rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie,
- reprezentujemy Wykonawcę w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawie skargi na orzeczenie KIO.

Praktyką Kancelarii w zakresie Prawa zamówień publicznych kieruje radca prawny Andrzej Kulisz.

 

r. rp. Andrzej Kulisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.