Miłosz Woziński

Radca prawny. Wspólnik w Kancelarii.

Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania umów o pracę służących ograniczenia kosztów pracy w drodze zwolnień grupowych, a także służących temu negocjowaniu warunków wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi).

Prowadził wiele postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej (o przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, mobbing, dyskryminację, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).

 

Specjalizuje się w pomocy pracodawcom w codziennych relacjach z pracownikami i ich przedstawicielstwami, takimi jak związki zawodowe, rady pracowników.

 

m.wozinski

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.