Referencje

cudzyslow

Kancelaria wspierała z sukcesem Miasto Zielona Góra w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 150,8mln którego przedmiotem było wybudowanie Centrum Rekreacyjno Sportowego w Zielonej Górze. Kancelaria reprezentowała Zamawiającego przed Krajową Izba Odwoławczą oraz Urzędem Zamówień Publicznych.

Robert Jagiełowicz - Dyrektor MOSIR Zielona Góra

 

cudzyslow

Kancelaria Woziński Kulisz uczestniczyła w przygotowaniu i wdrożeniu unikalnego w skali kraju procesu połączenia 2 gmin: Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra na podstawie zgodnych uchwał organów Gmin. Prawnicy Kancelarii wspierali Miasto Zielona Góra w opracowaniu i wdrożeniu formalno-prawnych procedur związanych z połączeniem, obejmujących m.in. konsultacje społeczne, kontakty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, opracowanie wniosku i uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, rozwiązania kwestii zmian organizacyjnych i terytorialnych.

 

cudzyslow

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę korporacyjną firmy Port2000 sp. z o.o. obejmująca zarówno sprawy dochodzenia należności , pracownicze jak również związane z obsługą organów Spółki.

 

cudzyslow

Współpracujemy z Kacelarią Radców Prawnych Wozińki Kulisz od ponad 10 lat i zawsze otrzymywaliśmy bardzo merytoryczne wsparcie. Polecamy radców prawnych Miłosza Wozińskiego i Andrzeja Kulisza wraz z ich Pracownikami.

Marcin Boroń ( prezes Zarządu ANABo sp. z o.o. )

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.