Dominika Krukowska

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów odbyła praktyki zawodowe w kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz w sądach cywilnych.

Odbyła również praktykę w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z procedurą cywilną, w tym konsensualnymi sposobami rozwiązywania sporów oraz prawem gospodarczym i handlowym.

Aplikację radcowską odbywa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

D Krukowska

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20
mail.png
kancelaria@w-k.com.pl

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.