Danuta Fedko

Radca prawny

Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim.
W bieżącej praktyce doradza we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek.
Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz reprezentuje Klientów w toku postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

d fedko

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20
mail.png
kancelaria@w-k.com.pl

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.