Bartosz Jaroni

Aplikant adwokacki.


Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno we wrocławskich, jak i warszawskich kancelariach prawnych. Odbywał staże zawodowe m. in. w biurze sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz w jednej z największych kancelarii w Polsce. Udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu.

W centrum zainteresowań zarówno zawodowych, jak i naukowych stawia szeroko pojęte postępowanie cywilne, tematykę odszkodowań cywilnoprawnych, ochronę konsumenta oraz prawo nowych technologii.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez pierwsze trzy lata studiów związany z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bartosz Jaroni

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

phone.png
+48 68 320 24 59
+48 68 477 28 78
fax.png
+48 68 324 03 20
mail.png
kancelaria@w-k.com.pl

© 2016 Woziński Kulisz Kancelaria Radców Prawnych.